Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.
OpenDoors

Et donem la benvinguda a l'enquesta del projecte "Open Doors: Promoció de l'assistència sanitària competent per a les persones LGTBI".

Aquest projecte de recerca l'està duent a terme un consorci d'universitats i entitats de la societat civil per tal d’explorar les experiències, coneixements, actituds i necessitats formatives de les persones professionals de la salut en relació a qüestions LGTBI.

Aquest qüestionari té com a grup d’interès professionals de l’àmbit de la medicina, la infermeria, la salut mental (incloent la psicologia) i el treball social. A més, aquest qüestionari també incorpora altres grups d’interès com ara, el professorat universitari, professionals amb diferents trajectòries que actualment treballen en l’atenció sanitària, i estudiants de més de 18 anys que cursen programes de formació professional o universitària en alguna de les àrees anteriorment esmentades. Si us plau, omple el qüestionari només si pertanys a aquests grups d’interès.

L'enquesta és completament anònima i dura entre 10 i 15 minuts.

L'enquesta fa referència al terme LGTBI per referir-se a les minories sexuals i de gènere. L'acrònim es refereix a persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals. Si tens cap dubte, podeu escriure'ns a research@opendoors-project.eu.